Levering

De Gebruiker kan zijn bestelling laten leveren ofwel aan huis ofwel op het adres van een derde.

De gemiddelde leveringstijd voor de beschikbare producten bedraagt 5 werkdagen na ontvangst betaling. 

Elk leveringsprobleem (beschadiging of verkeerde bestelling) dient binnen de 48 uur te worden gemeld op het emailadres: klachten@babyshirts.be

Bij de bestelling verbindt de Gebruiker zich ertoe bovenop de prijs van de bestelde producten de voorbereidings- en leveringskosten te betalen. Deze kosten schommelen in functie van het type en de hoeveelheid van de bestelde producten, en van de gekozen leveringswijze, en zijn BTW inclusief. ZEEFDRUK DEJONGHE BVBA houdt zich het recht voor om het bedrag van de voorbereidings- en leveringskosten op elk moment te wijzigen, maar deze kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid.